چاپ این صفحه

اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری

اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال، با دو هدف بسیار استراتژیک و مهم 1- تبادل نظر در مورد سیاست های در دست تدوین صنعتی و تجاری برای رشد پایدار صادرات محور و اشتغال زا در کشور 2- دستیابی به پیشنهادات مشخص جهت توسعه صنعتی و تجاری برای لحاظ در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با محوریت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی به منظور اطمینان از رشد بلند مدت اقتصاد صادرات محور و اشتغال زا طی روزهای هجدهم و نوزدهم مهر ماه سال جاری در تهران برگزار می گردد.