لوگو یگانه ظروف 1402

انبار مواد اولیه و محصولات

انبار مواد اولیه و محصولات

هنگامی که مواد اولیه وارد یکی از مراکز توزیع ما می شوند ، ما هر یک از کالاها را با کارآمدترین روش ممکن برای صرفه جویی در هزینه و اطمینان از جلوگیری از آلوده شدن آن در مکانی مکانیزه و بهداشتی انبار می کنیم.
بعد از اتمام فرایند تولید و بسته بندی ظروف، بسته های آن جداسازی و هماهنگ شده در فضای بالغ بر 2000 مترمربع انبارمیشوند.