لوگو یگانه ظروف 1402

واحد تحقیق و توسعه R&D

واحد تحقیق و توسعه : R&D

مسئولین تحقیق و توسعه شرکت یگانه ظروف با هدف افزایش بهره وری و فروش شرکت, همواره نوع نیاز های جدید مشتریان را رصد کرده و خدمات جدید را به خط تولید شرکت اضافه تا به بازار عرضه نمایند.