واحد کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت شرکت یگانه ظروف سپهر به منظور ارتقاء سطح کیفیت تولیدات خود تمامی مراحل تولید محصولات از ورود مواد اولیه به انبار تا خروج کالای آماده عرضه را دقیقاً بازرسی و کنترل مینماید. این شرکت با رعایت اصول بهداشتی و کیفی محصولات خود، حداکثر استانداردهای کیفی را در محصولات خود تضمین میکند. همچنین دارای استاندارد ملی ایران بوده و فرایندهای اجرایی کیفیت را در چرخه تولید محصولات خود با نظارت های سختگیرانه کنترل می کند. لازم به توضیح است کلیه مواد اولیه مصرفی در تولید ظروف دارای تأییدیه های بهداشتی می باشد.