لوگو یگانه ظروف 1402

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت شرکت یگانه ظروف سپهر به منظور ارتقاء سطح کیفیت تولیدات خود تمامی مراحل تولید محصولات از ورود مواد اولیه به انبار تا خروج کالای آماده عرضه را دقیقاً بازرسی و کنترل مینماید. این شرکت با رعایت اصول بهداشتی و کیفی محصولات خود، حداکثر استانداردهای کیفی را در محصولات خود تضمین میکند. همچنین دارای استاندارد ملی ایران بوده و فرایندهای اجرایی کیفیت را در چرخه تولید محصولات خود با نظارت های سختگیرانه کنترل می کند. لازم به توضیح است کلیه مواد اولیه مصرفی در تولید ظروف دارای تأییدیه های بهداشتی می باشد.